top of page

บริหารจัดการธุรกิจ

ทีมงานของเรา สามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าของธุรกิจ โดยเราสามารถช่วยบริหารธุรกิจในสัดส่วนที่เหมาะสม ค่าบริหารจัดการขึ้นอยู่กับส่วนงานที่มอบหมายให้เราบริหารดูแลแทน และ ค่าที่ปรึกษาในธุรกิจ

ทีมงานบริหารธุรกิจ มี 2 ตัวเลือก เบื้องต้นให้เจ้าของธุรกิจเลือกใช้บริการ

1. บริหารจัดการบางส่วน  โดยเจ้าของธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการธุรกิจในแต่ละวัน และตัดสินใจในการบริหารงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทีมงานบริหารในส่วนของบัญชี, ภาษี, เงินเดือน, ใบอนุญาตของธุรกิจ ประเภทต่างๆ และที่ปรึกษาในธุรกิจ

2. บริหารจัดการเต็มรูปแบบ โดยเจ้าของธุรกิจเป็นผู้รับผลตอบแทน หรือ เงินปันผล ทีมงานบริหารธุรกิจและดำเนินการทั้งหมด เจ้าของธุรกิจมีอำนาจในการยกเลิกสัญญาบริหาร กรณีเจ้าของธุรกิจต้องการเปลี่ยนมาบริหารเอง บริษัทเราจะอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้บริหาร หรือ ถือสัดส่วนหุ้นบางส่วนเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ ตามเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญาก่อนเริ่มบริหารธุรกิจ

ประเภทธุรกิจที่ทีมงานบริหารดูแลอยู่ในปัจจุบัน

1. ธุรกิจอาหาร และร้านอาหาร

2. ธุรกิจร้านขายสินค้า

3. ธุรกิจทรัพยากรมนุษย์และการจ้างงาน

4. ธุรกิจที่ปรึกษา เช่น บัญชี, กฏหมาย

5. ธุรกิจสุขภาพ

6. ธุรกิจการศึกษา

7. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

8. ธุรกิจนำเข้า/ส่งออก

9. ธุรกิจโรงงาน

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนธุรกิจในอเมริกา เราให้คำปรึกษาและดำเนินการวีซ่านักลงทุน E-2 และ กรีนการ์ด EB-5 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่านักลงทุนจาก AEC USA

ขอคำปรึกษาขั้นต้นฟรี

กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อนัดปรึกษาเบื้องต้นกับทีมงานได้ฟรี โดยทีมงานจะติดต่อกลับไปทางอีเมล์เพื่อนัดวันและเวลา

เราได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ทีมงานจะติดต่อกลับไปทางอีเมล์
bottom of page